KRINGSJÅ SKOLE

Om Kringsjå skole:

Kringsjå skole ble innviet 20. august 1955. Skolen har vært bygd på og utbedret en rekke ganger og uteområdet er også gradvis oppjustert gjennom de 63 årene skolen har eksistert. Det er selvfølgelig mye tradisjon og historie i disse veggene som det kunne være fristende å koble den kunstneriske utsmykningen opp mot. Når det nå bygges en helt ny skole, gymsal og et nytt uteområde/skolegård har Kringsjå skole et tydelig ønske om å bruke denne anledningen for å se fremover. Den nye skolen bygges for fremtiden og Kringsjå skole har allerede startet prosessen med å definere seg selv som teknologi skolen. Som skole ligger de allerede langt fremme når det gjelder å prøve ut ny teknologi i undervisningen og har f.eks allerede testet bruk av VR-briller i klasserommet. Denne testen viser at ny teknologi utviklet for underholdning også kan være et godt supplement til vanlig undervisning! Kanskje man til og med lærer noe annet, noen ganger mer, ved å tørre å bruke nyere metoder?

Samtidig som de viser vei innen bruk av ny teknologi befinner Kringsjå skole seg midt i naturen. Skogen omkranser uteområdet og er en like naturlig del for lek og utforskning som selve skolegården. Nærheten til havet er viktig, samtidig som skoleveien til mange av barna går gjennom skog, bekker og langs Rossastjønn.

Byggets/prosjektets navn: Kringsjå skole

Prosjektansvarlig: Kristiansand Eiendom

Arkitekt: Gunnar Amtedal

Kunstfaglig prosjektleder: Erlend Helling-Larsen


Utførende kunstner og kort beskrivelse av hva han har utført:

Pekka Stokke

  • Lys-installasjon i to deler

Ferdigstilt: 2020.

Pekka Stokke

Tittel: Resirkel – Resonans (2020)

Kunstart: Lys-installajon

Materialbeskrivelse: 100% norsk ull (spælsau), nylongarn, fiskesnøre, tre

Teknikk: Jacquardvev

Beskrivelse av verket 

 Ett prosjekt bestående av to hoveddeler som arbeider sammen. 

Lys-innstallasjonen RESIRKEL plassert inne i tekniskrom med god synlighet gjennom store vinduer ut mot skolegården hvor skulpturen RESONANS er plassert. Skulpturen RESONANS er også lyssatt og synkronisert med lysinstallasjonen RESIRKEL.

1: Resonans:Et monumentalt og lekent hovedverk utendørs i forbindelse med lekeplassen. Verket er stort, synlig, markant, og har en form som kan kobles til kjerneordene barn -miljø -energi og resonans.

En lydbølge. energibølge, en ropert, en kaotisk krusedull, bevegelse og dynamikk. En springfjær, en tornado, turbulensen av 280 barn i aktivitet. Energipulser, hjernebølger, megafon, høreapparat, basun, elektromotorvikling, tankespinn, utrop, opprop.

Skulpturen har en abstrakt kobling til engasjement og kommunikasjon, siden 2019 har vært et år for å la barn bli hørt i klima-og miljøspørsmål. En abstrakt idé som kan kobles til konkrete kjerneverdier -barn blir hørt -koblet sammen med et kommenterende verk som visualiserer energidata fa skolens anlegg -del 2:

2: Resirkel:Et mer teknologisk preget verk inne i det store vinduet til teknisk rom. Verket er i stadig endring og visuelt spennende. Installasjon gir mulighet for kraftig og fargerikt lys, som illustrerer hva som foregår i utstyret og installasjonene i rommet der.