SØK HATCH 2021

Agder Kunstsenter og ARTendal/Bomuldsfabriken Kunsthall søker nyutdannede kunstnere!

Studerer du på en kunsthøgskole eller kunstakademi?
Er du i ferd med eller har du fullført en bachelor- eller mastergrad de siste årene?
Er du fra Agderfylket?
Da ønsker vi å invitere deg til å delta på vår årlige utstilling HATCH.

I år er det 14. gang vi arrangerer utstillingen HATCH. En utstilling med nyutdannede Agderkunstnere fra høgskoler og akademier i innland og utland.
Med Hatch ønsker vi de nyutdannede kunstnerne velkommen hjem. Du får mulighet til å stille ut dine arbeid profesjonelt. Utstillingen har siden starten vært en av våre best besøkte.

Utstillingsperioden er:
ARTendal/Bomuldsfabriken Kunsthall: 09. oktober – 07. november 2021
Agder Kunstsenter: 16. oktober – 07. november 2021

Søknadsfrist: søndag 08. august 2021.
til: agnes@agderkunst.no

Hvem kan søke:
Profesjonelle billedkunstnere og kunsthåndverkere. Med det menes at vedkommende må ha gjennomført en bachelor eller master ved en godkjent kunsthøgskole eller kunstakademi.

Profesjonell kunstneren må være fra eller ha/har hatt en sterk tilknytting til Agder. Med det menes at vedkommende må ha vært bosatt minst tre år eller mer i regionen.

Søknaden må inneholde:
Hvilket fylke du tilhører samt by eller bygd du har tilknytting til på Agder.
Navn og kontaktinformasjon
Hvilken skole du går på og graden du er i ferd med å avslutte/ har avsluttet – Bachelor eller Mastergrad.
CV
Kort prosjektbeskrivelse (maks 1/2 A4) med bilder (max.5 bilder)

Ved spørsmål henvend deg på e-post til agnes@agderkunst.no
eller ring 924 26007.