Stipendutstillingen

Er du kunstner tilknyttet Agderregionen, har du mulighet til å delta på Stipendutstillingen 2021.

Innsendelsesdato er 15. oktober 2021.

Søknaden sendes digitalt til post@agderkunst.no

Hvem kan søke:
Profesjonelle billedkunstnere og kunsthåndverkere. Med det menes at vedkommende må ha gjennomført en bachelor eller master ved en godkjent kunsthøgskole eller kunstakademi. Kunstner uten godkjent utdannelse regnes også som profesjonell dersom vedkommende har medlemskap i en godkjent fagorganisasjon for kunstnere.

Profesjonell kunstneren må være fra eller ha/har hatt en sterk tilknytting til Agder. Med det menes at vedkommende må ha vært bosatt minst tre år eller mer i regionen.

Krav til søknadens innhold og form:

Nytt av året er at søknad med verk skal kun sendes inn digitalt.
Det skal søkes på fastsatt søknadsskjema. Klikk på linken for å laste ned søknadsskjema:

Stipendutstillingen-skjema-for-innleverte-verk

Søknadsskjema må være fullstendig utfylt og CV må være vedlagt.
Max 2 verk (produksjonsår: fra de siste 2 årene).
Billedfilene skal sendes digitalt i filformatene .jpeg eller .png., max 5 mb.

Ufullstendige søknader uten vedlagt CV vil ikke bli vurdert.
Arbeider innsendt etter fristen vil ikke bli godkjent for juryering.

Juryen
Juryen består av en representant oppnevnt av:
1. representant oppnevnt av NK Sør-Norge
1. representant oppnevnt av NBK-Agder
Sekretariat for jury er representant fra Agder Kunstsenter.

For mer informasjon vennligst ta kontakt med daglig leder Agnes Repstad på tlf. 924 26 007 eller send mail til post@agderkunst.no

Om utstillingen
Stipendutstillingen er en utstilling hvor det er åpent for både uorganiserte og fagorganiserte profesjonelle billedkunstnere og kunsthåndverkere tilknyttet regionen å delta. Utstillingen vil vise bredden av Agderfylkets aktive utøvere og samtidig gi fem fortjente kunstnere økt oppmerksomhet rundt deres kunstneriske virke ved tildelingen av et stipend.
Midlene AKS gir ut er delegerte midler fra Bildende Kunstneres Hjelpefond. I Norge er det slik at det ved omsetning av kunst skal innbetales en avgift på inntil 5 % i tillegg til salgsprisen når denne er over kr. 2.000,- jf. Lov av 4. november 1948 om avgift på omsetning av billedkunst m.m.

Agder Kunstsenter har besluttet å tildele BKH midlene til kunstnere i form av stipender. For 2021 blir samlet sum fra BKH kr. 100.000,- til stipendutdeling. Stipendmidlene er fordelt på fem stipender á kr. 20.000,- hver.

Formål med stipendtildelingen
Stipendordningen skal bidra til at målene i den regionale kulturpolitikken nås ved å legge forholdene til rette for at enkeltkunstnere gjennom å motta stipend får oppmerksomhet og påskjønnelse og løftes frem for sitt bidrag til et mangfoldig og nyskapende kunstliv.

Målgruppe
Stipend tildeles fortjente profesjonelle kunstnere innen det visuelle kunstfeltet som har fullført sin utdannelse ved godkjente kunstakademier/kunsthøgskoler i inn- og utland og/eller er medlemmer av godkjente fagorganisasjoner som f.eks.: NBK-Ager, NK Sør-Norge, Tegneforbundet, UKS, Norske Grafikere, Norsk billedhuggerforening, Norske Maleres Landsforening, Norske Tekstilkunstnere, Forbundet Frie fotografer. Kunstnerne må være tilknyttet til eller være bosatt i Agderfylkene.

Kriterier for tildeling
Ved tildeling av stipend skal det bare legges vekt på kunstnerisk kvalitet og aktualitet. Det skal ikke tas hensyn til kjønn, eller religiøs eller politisk tilhørighet.
Eventuelle andre stipender eller prosjektmidler gitt fra BKH sentralt er ikke gitt av Agder Kunstsenter og står dermed ikke i veien for stipendtildeling fra Agder Kunstsenters Stipendutstilling.

Mvh
Agder Kunstsenter