Artist in Residence

Eirik Falckner på Artist in Residence, Kristiansand

«Arbeidsprosessen min er ofte materialbasert, jeg prøver å arbeide intuitivt med ulike materialer og lytte til deres kvaliteter. De siste årene har jeg fordypet meg i keramikk, hvor jeg eksperimenterer med blanding av ulike leirer og glasurer. Jeg bruker ofte kraterglasurer, som når brent på en høy temperatur bobler og får et vulkansk uttrykk. Jeg blir fascinert av hvordan leiren sprekker opp og ulike glasurer blander seg sammen, renner og bobler. Mangelen på kontroll og tilfeldighetene som oppstår under brenningen av objektene er noe jeg arbeider aktivt med.»

Eirik Falckner er fra Bergen, uteksaminert BFA fra Kunstakademiet – institutt for samtidskunst i Bergen, i 2021.

https://www.instagram.com/eirik.falckner/