NYE MOSBY OPPVEKSTSENTER

Nye Mosby oppvekstsenter er en kombinert skole (ca. 220 elever) og barnehage (120 barn) i Mosby utenfor Kristiansand. Bygget er helt nytt.

Bygget vil bli brukt som et samfunnshus for Mosby, med sitt bibiliotek og amfi/scene. Uteområdet vil være i bruk hele døgnet, av brukerne på dagtid og lokalbefolkningen om ettermiddag/kveld.

Landskapsarkitektene ved Rambøll har jobbet med å aktivisere uteområdet med gode kvaliteter, som for eksempel vannløp (”skolebekken”), akebakke, miniballbinge, masse trær, grillplass og gapahuk. I kunstoppdraget lå det en henvisning til å spille med og forsterke disse tankene.

Byggets/prosjektets navn: Nye Mosby oppvekstsenter

Byggherre: Kristiansand kommune

Arkitekt: Amtedal og Hansen arkitektkontor AS

Kunstfaglig prosjektleder: Håkon Gåre


Utførende kunstner og kort beskrivelse av hva han har utført:

Agata Sander og Trond Nicholas Perry

  • installasjon, utendørs

Ferdigstilt: 2021

Agata Sander og Trond Nicholas Perry

Tittel:

«Vær hva du vil»

Kunstart: Skulptur og objekter på vegg, utendørs

Materialbeskrivelse: Pulverlakkert stål, tre, naturstein


Om verket:

Vær hva du vil, er en samling tredimensjonale elementer som utgjør et relieff på sør-øst vendt vegg, på bakken foran relieffet og i lekeområdet, kryssende over bekken. Med sin naive og spontane utforming ønsker kunstverket ikke noe annet enn å være glad og fri. En dings som sier: «Hallo, her er jeg, en fargerik luring som kan være akkurat det du vil.»

I lekeområdet, kryssende over bekken, har vi plassert en satellitt eller skulpturdrone som har distansert seg fra det sterke nærværet til kunsten ved hovedinngangen. Den er utformet i samme stil og utstråler klart at den er i samme familie, men den befinner seg et godt stykke unna og er mye spinklere. En bue i stål med en stein festet på buen. Skulpturen er helt absurd og ganske tullete, men det er ikke så farlig. Det er lov å være rar.