Invitasjon til prekvalifisering/direkte oppdrag for kunstprosjekt i uterommet.

Kunstutvalget for Nybygg Psykisk Helse Kristiansand søker kunstnere til åpen prekvalifisering for kunst i uterommet. Nybygget skal stå ferdig for pasienter i april 2023. Det totale kunstbudsjettet er på NOK 2 700 000,-. Av dette har vi satt av NOK  2 100 000,- til uteromsprosjekter.

Meld din interesse ved å sende inn eksempler på tidligere arbeider og oppgaveforståelse for prosjektet.

Søknaden sendes i en samlet PDF på inntil 8 A4-sider med maks en halv side
søknadstekst, relevante bilder og CV med kontaktinformasjon. Maksimum størrelse 4MB.
Merk pdf-filen: EG-fornavn-etternavn.
For grupper kan navnet på kontaktperson brukes. Sendes innen 10.01.2022.

Søknaden sendes til kunstkonsulent Ruth Elisiv Ekeland: ruth.ekeland@gmail.com

Se informasjon om prosjektet og utdrag fra kunstplanen i dropboksen med link:

https://www.dropbox.com/sh/g8sbia0xnfk4ya2/AAD8nQEJt7ikDTNqHH634ZC-a?dl=0

Søknadsfrist 10.01.2022