Offentliggjøring av årets stipendmottakere

Lørdag 20. november ble årets stipendmottakere offentliggjort under åpningsarrangementet på Agder Kunstsenter. 

Midlene AKS deler ut er delegerte midler fra Bildende Kunstneres Hjelpefond. For 2021 er samlet sum fra BKH kr. 100.000,- til stipendutdeling. Kunstnerisk råd ved Agder Kunstsenter har vedtatt at det samlede beløpet skal fordeles på fem stipender á kr. 20.000,- hver.

Til Stipendutstillingen 2021 er det kommet inn 92 verk av 52 kunstnere.

Årets jury bestod av:

Elisabeth Romberg, Norske Billedkunstnere Agder

Anne Stabell, Norske Kunsthåndverkere Sør-Norge

Eva Marit Edwardsen, juryleder, Norske Kunsthåndverkere Sør-Norge

Mottakere av stipendene og juryens begrunnelse

Ann Beate Tempelhaug og Erlend Helling-Larsen, Lengde (2021).
Teknikk: Brent steingods leire, keramiske farger, ca 80 cm. lange

Verket er et spennende samarbeid mellom to kunstnere, som til vanlig jobber innen forskjellig materialuttrykk. Møtet mellom dem har ført til nytenkning, i tilnærmingen av utformingen og rent teknisk. At kunstnerduoen strekker materialet til ytterpunktet, kommer tydelig frem i verkets elementer. I materialet sees spor etter hånden – det er tvinnet og dradd, og det bærer tydelig preg av både samarbeid og kamp. Formene kan gi assosiasjoner til primstaver, som markerer årets og livets gang, til vandrestaver og historier fra livets landevei.

Iren Gule, The Unforgiven (2021)
Teknikk: Tekstil, bomull, sikkerhetsnåler, rust, oljemaling og sting

Det fine og sårbare i stoffet, alle nålene, alle stikkene, gir tyngde i arbeidet. Gamle og nye sikkerhetsnåler gir referanser til en lengre prosess – noe som forderver – entropi, eller til en bisverm som stikker, et vepsebol. Hvor mye tåler stoffet før det revner?
Tekstil er noe man gjerne forbinder med omsorg, noe man har som et beskyttende lag rundt seg, mens i dette verket er det tekstilen som er utsatt – som selv har fått sår. Kunstneren presenterer en spennende sanseopplevelse. Juryen mener verket både har en poetisk og reflekterende kvalitet i seg.

Trond Nicholas Perry m. familie, Flygende basseng (2020)
Teknikk: Animasjon, videocollage 2:25 min

Prosjektet har et fantasifullt, nærmest science-fiction aktig uttrykk. Verket fremkaller spennende assosiasjoner. Videoen er narrativ og åpner for tolkning. Det ligger åpenbart mye arbeid bak og god teknisk forståelse. Betrakteren presenteres for en fortelling, der hele prosessen vises fra begynnelsen til ferdigstilt produkt. Fra ide til realisering. Man tas med på en grenseløs reise til havs, til lands og i luften. Juryen mener nye assosiasjoner og meningsinnhold oppstår i et spennende visuelt uttrykk. Verket har et lekent og fargerikt formspråk og vitner om en utrettelig vilje til nyskaping.

Kristin Antonsen, Du er her (2021)
Teknikk: Keramikk, pressformet, modelert

Verket viser på en svært vellykket måte kontrasten mellom det helt konkrete og abstraksjonen i hvordan vi forklarer oss gjennom språk, plansjer, kart og tegn. Det er på samme tid morsomt, lekent og alvorlig. Kunstneren visualiserer en verden, som vanlige betraktere oftest ikke kjenner. Keramikk, er først og fremst et taktilt materiale, men i dette verket evner kunstneren også å binde det sammen med innhold og uttrykk på en genial måte. Kunstneren eksperimenterer på humoristisk vis med dimensjoner. Dette er visuell kunst for de som ikke kan se. Prosjektet vekker både undring og nysgjerrighet og er inkluderende i sitt vesen.

Andreas Lian, Lever på kanten (2021)
Teknikk: Tresnitt

Med dette verket ønsker juryen spesielt å fremheve kvaliteten på håndverket. Det viser at kunstneren behersker en avansert teknikk særdeles godt. Kunstneren evner å bringe et nytt uttrykk inn i et tradisjonelt billedspråk. Verket har stor energi, noe spesielt linjeføringen og kontrastenes kunst bidrar til. Variasjonen i streken tilfører også et dynamisk uttrykk, slik at verket nesten sprekker av spenning og actionfylt handling! Betrakteren presenteres for en velkjent ferd, en opplevelse av noe som er på kanten. Juryen mener kunstneren evner å fornye et tradisjonelt formspråk, gjennom å bringe inn helt moderne aspekter, både uttrykksmessig og teknisk.