Formidlingspraksis

Kunst i offentlig rom

I to uker har Agder Kunstsenter hatt tre studenter i formidlingspraksis fra Bachelor i Visuell kunst og formidling ved Universitetet i Agder. Studentene har arbeidet med å lage digitale formidlinger av tre kunstprosjekter i offentlig rom; Kristiansand rutebilstasjon (trykk her), Kristiansand Rådhus (trykk her) og Havåsen barnehage i Søgne (trykk her). 

Ny kunnskap

Studentene har blitt bedre kjent med kamerautstyr, kamera perspektiver, redigeringsprogrammer, kunstverk og kunstnere i Kristiansand. Samtidig har de blitt kjent med noen av oss som jobber på Agder Kunstsenter, våre arbeidsoppgaver og kompetansesenterets organisering.

En fornøyelse

De har vært på befaring på hvert sted og møtt både publikum, barnehagebarn, kommunalt ansatte og kunstnerne. Opplegg og oppsett har de organisert selv og har benyttet to kameraer, stativ og egne mobiler for å filme og ta bilder av prosjektene. Det har vært en fornøyelse å jobbe sammen med disse studentene, og vi har både ledd, diskutert og lært masse, alle sammen.

Stor takk

Vi retter en stor takk til velvillige ansatte i Havåsen barnehage, barnehagebarn, Harde Johannsessen i Kristiansand kommune, ventende busspassasjer Camilla, kunstnerne Andreas Sletvold Moe, Jan Freuchen og Ylve Thon.