Illustrasjonsfoto: Filter arkitekter

UTLYSNING AV ÅPEN PREKVALIFISERING – TANGVALL SKOLESENTER

Det bygges et skolesenter på Tangvall i Søgne i Kristiansand kommune. Prosjektet er et unikt samarbeid mellom Agder Fylkeskommune og Kristiansand Kommune, der samlokalisering og stedsutvikling står sentralt.

Søgne videregående skole og Tangvall ungdomsskole samles her under samme tak, og samtidig vil senteret også være arena for forskjellige idrettsaktiviteter, samt romme bibliotek og kulturskole. Senteret vil med dette kunne oppleves – utenfor normal skoletid, som et vidtfavnende bydelshus, med funksjoner og  tilbud for et stort spekter av Søgnes innbyggere. Skolesenteret, med tilhørende uteområder, vil være preget – fra tidlig morgen til sene kvelder – av mye ulik aktivitet og brukere med stort spenn i alder og interesser.

Det nye skolesenteret vil være en viktig resurs og sentral bidragsyter til utviklingen av den nye bydelen på Tangvall. På samme tid står skolesenteret som bærer av viktig identitet og stolt bygdehistorie. Med et utgangspunkt i Landbruksskolen i Søgne, vil prinsippene fra landbruk og naturbruk videreføres og være med og bidra til bærekraftig urban utvikling.

Kunstutvalget ved Tangvall skolesenter inviterer med dette, kunstnere i Norge og Norden til å melde sin interesse for utvikling av idé og utførelse av  kunstprosjekter ved det nye skolesenteret.
Budsjettet til kunst er på kr: 4 150 000,00

Budsjettet vil fordeles mellom prosjekter med plassering inne i bygget og utomhus.

Byggherre til prosjektet er Agder Fylkeskommune og Kristiansand kommune
Kunstfaglig prosjektledere er Erlend Helling-Larsen og Agnete Erichsen.

Se informasjon om prosjektet og kunstplan i dropboksen med link:

https://www.dropbox.com/sh/8x0x1nsibandf3v/AAAfzR6lbXT8Uzkb_qfv9rZUa?dl=0

Åpen prekvalifisering:

Formålet med prekvalifiseringen er å finne gode kandidater med interesse for prosjektet. Kunstutvalget vil deretter velge en eller flere kunstnere som inviteres til å utarbeide skisseforslag (Lukkede konkurranser eller direkte oppdrag). Kunstutvalget ønsker i denne omgang ingen konkrete ideer eller skisser på mulige kunstneriske løsninger. Interesserte kunstnere bes om å sende inn en samlet PDF-fil med:

1)  Begrunnelse for interesse.

2)  Presentasjon av tidligere arbeid og prosjekter.

3)  CV  samt kontaktinformasjon.

Linker kan oppgis som tillegg til dokumentasjon.

Materialet skal være på maksimum 10 A4-sider alt inkludert.

Maks størrelse på PDF er 10MB.

Frist: 28.02.2022.

Søknaden merkes Prekvalifisering Tangvallskolesenter og sendes på e-post til:

Tangvallskolesenterkunst@gmail.com

For spørsmål ta kontakt på mail:
Kunstkonsulent 1: Erlend Helling-Larsen, erlend@hjem.as
Kunstkonsulent 2: Agnete Erichsen, agnet.e@online.no