Christina Leithe H.

KUNSTPUNKT LISTA HAR GLEDEN AV Å INVITERE TIL UTSTILLINGEN ACT OF REPETITION AV CHRISTINA LEITHE H.


– Å røre det urørbare
Tekst til utstillingen av Av Pål Gitmark Eriksen.

Vi ser bilder av steinheller stablet på rekke, samt et bilde av bladløse trær, kortvokste og vindskeive. De må være veldig sterke eller kanskje veldig sårbare, men ikke uten et visst handlingsrom, en himmel å strekke seg mot, en grunn å vokse ut av. Hellene kan i sin tur føres bakover i tid, eller fremover, bare ikke avsløres med sikkerhet. Deres mystikk er fundert i mellomtilstanden, stående slik, nedstøvet i naturen, før oppløsningen og hinsides intensjonen, oppdaget som tilfeldige skulpturer på jordbunnen. Perspektivet er interessant. Hellene er vist skarpe og kontrastfulle, sett fra menneskehøyde, som om utsnittet representerer betrakterens blikk. I så fall ser vi med en aktiv og empatisk bevissthet. Hellene blir flyttet og stablet om, undersøkt fra ulike vinkler, som om det plutselig vil kunne oppstå glimt av hagegangene, tempelgulvene, steintavlene eller grillplassene. Men det hele er selvsagt urørbart. Forseilet av tiden og støvet. Vi ser bilder av steinheller og trær. Lyset faller på verden, som ble rørt ved likevel.


Christina Leithe H. (1978) er bosatt i Søgne. Uteksaminert med Master of Fine Arts fra Malmö Konsthögskola i 2006. Over tid har Leithe jobbet med arkiver bestående av egne fotografier som undersøker ett bestemt tema. Utstillingen viser fotografier fra Leithes nyeste arkiv Acts of Repetition, hvor hun undersøker begrepet botsgjerning.

Et utvalg av Leithe Hansens soloutstillinger inkluderer Kunstnerforbundet, Oslo (2018), Agder Kunstsenter, Kristiansand (2018), og Galleri BOA, Oslo (2018). Gruppeutstillinger inkluderer Sørlandets kunstmuseum, Kristiansand (2020, 2015) og Preus Museum, Horten (2018). Leithe har mottatt flere utmerkelser, bland annet Nordic Dummy Award, Ingrid Lindbäck Landgaard stiftelsen og av Edstranska Stiftelsen. Hennes verk er inkludert i samlingene ved bland annet Utenriksdepartementet, Sørlandets kunstmuseum og Norsk Kulturråd.

Utstillingen er støttet av Norsk Kulturfond og Fond for lyd og bilde.

www.christinaleithe.com