Illustrasjonsfoto: Arkitema arkitekter

UTLYSNING AV ÅPEN PREKVALIFISERING – TVEDESTRAND BARNESKOLE

Tvedestrand kommune og kunstutvalget for Tvedestrand barneskole inviterer kunstnere til å vise interesse for utførelse av to kunstprosjekter ved den nye barneskolen.

Det bygges en helt ny barneskole i Tvedestrand som skal stå ferdig til skolestart i 2023. Bak forslaget som realiseres står Veidekke Entreprenør med Arkitema som arkitekter og landskapsarkitekter.

Den nye barneskolen i Tvedestrand skal være en skole for barn fra hele kommunen. Skolen blir en 3-parallellskole for 525 elever med integrert mestringsbase, og erstatter de fire skolene: Tvedestrand skole, Holt skole, Dypvåg skole og Songe skole. Anlegget skal også fungere som en sosial arena og være et lokalt samlingspunkt for aktivitet og yrende liv.

Uteområdet rundt skolen inngår i en større skolestruktur og bysammenheng. I tillegg til å være en spennende lekeplass og uteområde for elevene på skolen, vil stedet også være en attraktiv forbindelse for folk som ferdes gjennom skolens uteområde for å komme seg opp og inn i de store naturområdene.

Området, med direkte anslutning til park- og idrettsanlegg, er et viktig nærområde for sentrumsinnbyggerne og uteområdet kan i tillegg fungere som en slags by- og aktivitetspark. Dette skal være et sted for befolkningen.

Kunstutvalget vil dele kunstprosjektet i to deler – én del tilknyttet vestibylen innendørs og en del i tilknytning til uteområdet.

Vi ønsker kunstprosjekter som kan være med på å skape en felles identitet til den nye skolen, nå når fire skoler skal bli til en.


Kunstprosjekt 1

Vestibylen

Dette fellesrommet er skolens ”omdreiningspunkt” og et sentralt plassert trappeamfi skal sammen med tilknyttet aktivitetssal være et ”hjerte i skolen” og fungere som en slags storsal. Dette området skal kunne romme alle skolens elever. Målet er å skape en felles identitet her.

Vi ønsker et kunstverk som går i dialog med arkitekturen og bearbeider forståelsen av rommet.


Kunstprosjekt 2

Uteområdet

Uteområdet kommer til å bli mye brukt av skoleelevene, men også til å samle mange, både barn og voksne, utenfor normal skoletid. Mange kommer også til å ferdes gjennom skolens uteområde for å ta seg videre inn i de store naturområdene like ved.

I uteområdet legges det til rette for kunst på to områder av samme kunstner, både ved hovedinngangen og i grønntområdet. Her ønsker vi at kunsten går i dialog med landskapsarkitekturen.


Kunstutvalget ved Tvedestrand skole inviterer med dette, kunstnere i Norge og Norden til å melde sin interesse for utvikling av idé og utførelse av kunstprosjekter ved den nye skolen.
Budsjettet til kunst er på kr: 2 000 000

Budsjettet vil fordeles mellom de to prosjektene.

Byggherre til prosjektet er Tvedestrand kommune
Kunstfaglig prosjektledere er Sandra Norrbin

For mer informasjon se utdrag fra kunstplanen her:

https://www.tvedestrand.kommune.no/kunngjoringer-og-reguleringsplaner-ute-pa-horing/kunst-pa-ny-barneskole-apen-prekvalifisering.31053.aspx


Åpen prekvalifisering:

Formålet med prekvalifiseringen er å finne gode kandidater med interesse for prosjektet. Kunstutvalget vil deretter velge en eller flere kunstnere som inviteres til å utarbeide skisseforslag (Lukkede konkurranser eller direkte oppdrag). Kunstutvalget ønsker i prekvalifiseringen ingen konkrete ideer eller skisser på mulige kunstneriske løsninger. Interesserte kunstnere bes om å sende inn en samlet PDF-fil med:

1)  Begrunnelse for interesse.

2)  Presentasjon av tidligere arbeid og prosjekter.

3)  CV samt kontaktinformasjon.

Linker kan oppgis som tillegg til dokumentasjon.

Materialet skal være på maksimum 10 A4-sider alt inkludert.

Maks størrelse på PDF er 10MB.

Frist: 09.06.2022.

Søknaden merkes Kunst på ny barneskole – åpen prekvalifisering
og sendes via:

https://svarut.ks.no/edialog/mottaker/964965781

eller sendes på e-post til post@tvedestrand.kommune.no

For spørsmål ta kontakt på mail:
Kunstfaglig prosjektleder: Sandra Norrbin, sandranorrbin@gmail.com