KURS OM MOMSREGLER FOR KUNSTFAGLIGE PROSJEKTLEDERE

Torsdag 16.juni 12:00-14:00
På Kristiansand Kunsthall
Kursleder: Avgiftsrådgiver Hilde Alvsåker, fra Skattebetalerforeningen.
Kurset er gratis.
Max 30 deltakere, så vær raskt ute med å sikre deg en plass!
Påmelding til: christina@agderkunst.no


Jobber du som kunstfaglig prosjektleder, og har spørsmål vedrørende reglverket knyttet til moms? Da er dette et kurs du absolutt bør få med deg. Avgiftsrådgiver Hilde Alvsåker vil klargjøre lover og regler omkring moms ved konsulentvirksomhet innen kunst i offentlig rom oppdrag.

Som jurist arbeider Hilde Alvåker, med merverdiavgift som spesialfelt i Skattebetalerforeningen. Hun er redaktør for fagtidsskriftet Avgiftsnytt og underviser i mva ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

VISP, Kristiansand kunsthall, Agder Kunstsenter og Bomuldsfabriken Kunsthall inviterer til kurs for kompetanseheving for billedkunstnere på Sørlandet. Vi skal arrangere fire kurs/foredrag i løpet av 2022. Alle kurs/foredrag er gratis ved påmelding.

Kursrekken er støttet av Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune.