KLEPLANDSTUNET

Bygget har tre funksjoner. Første etasje er delt i to der den ene delen blir nye kontorer for hjemmetjenesten og resten et dagsenter med plass til 50 brukere. Andre til femte etasje inneholder 16 boenheter hver, totalt 64 rom. I hver etasje er en av boenhetene beregnet for to personer, som gir en samlet kapasitet på 68 beboere. Delen med omsorgsboliger er utformet som 8 bokollektiv der beboerne får god mulighet til privatliv og til å sette sitt eget preg på sitt private rom.

Kunsten er plassert i utearealet ved sydvendt inngang smat i trappeoppgangen, 1. til 6. etasje.

Byggets/prosjektets navn: Kleplandstuet

Byggherre: Kristiansand kommune

Arkitekt: Amtedal og Hansen Arkitektkontor AS, arkitekt Trygve Hansen.

Kunstfaglig prosjektleder: Sandra Norrbin og Christina Leithe Hansen.

Utførende kunstnere: True Solvang Vevatne og Barbro Raen Thomassen.

Ferdigstilt: 2022

True Solvang Vevatne

Tittel: «Å finne ord» 

Kunstart: Billedkunst

Materialbeskrivelse: Ulike tresorter, gran, mahogni(gjenbruk), lønn, furu, eik, bjørk, valnøtt og osp.

Plassering: Trappaoppgangen, 1.- 6. etasje.


Barbro Raen Thomassen

Tittel: «Frø av stokkrose»

Kunstart: Skulptur

Materialbeskrivelse: Iddefjordgranitt

Plassring: Sydvendt inngang, ute