Prosjektrommet er perfekt for større kunstproduksjoner. Bildet er av Pelle Brages kunstproduksjon i mars 2022.

Prosjektrommet i Ekserserhuset

Profesjonelle visuelle kunstnere som har behov for å utvikle større verk i forbindelse med eksempelvis kunst i offentlig rom oppdrag eller har større utstillingsproduksjoner har anledning til å leie rommet. Rommets areal er ca. 360 kvm, med kjøkken og toalettfasiliteter.

Prosjektrommet på X-huset er det eneste i sitt slag i hele regionen. Lokalet ligger i Tordenskjoldsgate 64. Agder Kunstsenter fremleier Prosjektrommet på X-huset til kunstformål – på vegne av Kristiansand kommune.

Dersom du ønsker å leie lokalet kan du sende en kort forespørsel til oss pr. mail: galleri@agderkunst.no. Send en kort prosjektbeskrivelse (maks 1/2 A4 side) der du forklarer hva du ønsker å bruke rommet til samt CV.

Prosjektrommet leies ut fortløpende for kortere perioder. Det er ingen søknadsfrist.

Utleiepriser gjeldende fra 01.01.2020:
Pr. dag kr 500
Pr. uke kr 1 300
For 1 mnd. kr 3 500
For 2 mnd. kr 5 000
For 3 mnd. kr 6 000

Faste leietakere av Ekserserhuset betaler 50 % av ordinær leiesats.

Click here to add your own text