På bildet er årets stipendmottakere. Fra venstre søster av stipendmottaker Tomas Kominis Endresen, Julia Irini Kominis, Anette Rosenberg, Anthony Higginson, Inger Saltaag og Hanne Thyholdt.

Offentliggjøring av årets stipendmottakere

Lørdag 3. desember ble årets stipendmottakere offentliggjort under åpningsarrangementet på Agder Kunstsenter. 

Midlene AKS deler ut er delegerte midler fra Bildende Kunstneres Hjelpefond. For 2022 er samlet sum fra BKH kr. 100.000,- til stipendutdeling. Kunstnerisk råd ved Agder Kunstsenter har vedtatt at det samlede beløpet skal fordeles på fem stipender á kr. 20.000,- hver.

Til Stipendutstillingen 2022 er det kommet inn 79 verk av 45 kunstnere.

Årets jury bestod av:

Lasse Årikstad, juryleder, billedkunstner

Trond Nicholas Perry, Norske Billedkunstnere Agder

Fanny Gjestland, Norske Kunsthåndverkere Sør-Norge

Mottakere av stipendene og juryens begrunnelse

Anette Rosenberg, Hellige navle (2021).
Teknikk: 3000 brilleglass, knyteteknikk med nylonhyssing.

Skulpturen ligner med sin form og farge på en hjerne. Den fungerer på ulike vis som en metafor for kreativiteten til mennesket. Ta noe og transformer det til noe annet. Verket består av brukte brilleglass av plast som er blitt sydd sammen med overbevisende håndverksmessig kvalitet. Foruten verkets formale kvaliteter setter det fokus på overproduksjon, bærekraft og vårt behov for å tenke annerledes rundt materialene vi bruker og omgir oss med. Foruten assosiasjoner til den menneskelige hjerne får verket aktualitet med å formmessig likne en av havets mange abstrakte organismer og setter fokus på plast og mikroplast som finnes i havet og som på sikt inngår i menneskets eget kretsløp.

Anthony Higginson, V.R Human data work (2022).
Teknikk: Olje på lerret.

«VR Human data work» heter maleriet, og består av en serie kjedereaksjoner som danner et hele. Bildet tar oss med inn i en eklektisk fortelling der grafiske elementer kombineres som i setninger. Higginson lager en fortelling med mange løsninger. En historie full av fantasi og malerisk utforskning. Bildet ballanserer mellom strek og strøk, tegning og maleri. Det ligger små opplevelser spredt over hele flaten. Noen av dem er litterære og med å beskrive fortellingen «V.R Human data work», men mange av historiene handler om malerens egen reise i nettopp det å påføre farge.

Hanne Thyholdt, Varafell I & II (2022).
Teknikk: Flossvev.

Basert på innsendt foto dokumentasjon føler man at man nærmest kan lukte skulpturene. De har noe primalt og kroppslig ved seg. Skulpturene der de henger fra taket virker nesten
litt truende med sin sterke fysiske tilstedeværelse som trofeer for menneskets herjinger og dominanse av naturen de siste tretusen år. De innehar selvsagt formale kvaliteter og er på mange måter en av naturens readymades som før gav oss varme og beskyttelse som nå gir oss estetiske erfaringer og stiller store spørsmål om menneskets forhold til naturen uten å bruke en moraliserende pekefinger.

Inger Saltaag, Drivhus på Risøbank II (2022).
Teknikk: Olje på lerret.

Inger Saltaag maler naturopplevelser. Hun søker et essensielt uttrykk og innhold. Hun søker det opprinnelige og sterke. Urkreftene i naturen. Saltaags bilder finner sin styrke i samspillet mellom det ekspressive uttrykket og konstruktive og dekorative prinsipper. Kunstnerens abstrakte naturvisjoner styrkes på denne måten. De gies en kunstnerisk form som er slagkraftig og i overensstemmelse med deres vektige innhold. Det er et fargesterkt, stofflig og malerisk maleri som møter oss i Inger Saltaags kunst. Kunstneren mottar stipend for maleriet «Drivhus på Risøbank II» med den begrunnelse at maleriet feirer naturen, lyset, rytmikk og farge med en sikkerhet og malerisk fordypning forbeholdt en mester.

Tomas Kominis Endresen, TELOS (ELEVATION) (2022).
Teknikk: Tork tørkepapirdispenser, akryl på Hahnemuhle papir.

Noen ganger kan enkle grep være de mest originale. Verket består av en papirdispenser med 12 ulike malerier som man kan rullere på etter egen forlystelse. Dette verket viser en overbevisende bevissthet og selvsikkerhet over hva et maleri er og kan være i 2022. 105 år etter Duchamps fontene kan heldigvis alt være kunst. Noe dette definitivt er selv om noen
i ett og annet kommentarfelt på Facebook kan være uenige i akkurat det.