DELTA I DKS-LAB AGDER?

Er du en profesjonell kunstner med en idéskisse for et prosjekt til Den kulturelle skolesekken (DKS)? Og ideen kan utvikles innenfor rammene av DKS? Da er dette noe for deg! DKS-lab Agder 2023 inviterer kunstnere til å søke innen fredag 14. april til galleri@agderkunst.no. Uken for prosjektutvikling vil gjennomføres  i uke 38, 18. – 22. september 2023 i verkstedet hos Kristiansand Kunsthall. 

Deltakerne vil bli veiledet til å utvikle sin ide/produksjon gjennom et 5 dagers verksted med innspill, veiledning og samtaler med fagpersonell og meddeltakere. Du får beskrevet prosjektet, spisset ideer, utviklet formidlingen og kommet langt på vei mot en ferdig produksjon. Du vil også få testet opplegget for en skoleklasse i Kristiansand.

 • Deltakerne får honorar etter DKS sine satser
 • Vi dekker utgifter til reise innenlands og opphold i Kristiansand
 • Deltakerne blir valgt ut på bakgrunn av innsendte søknader med prosjektskisser
 • DKS-Lab Agder har plass til 4 deltakere (deltakere bosatt i Agder vil bli prioritert til 2 av plassene)
 • Periode for gjennomføring: Uke 38, 18. – 22. september

Hva slags prosjekter ser vi etter?

Utlysning er åpen for alle prosjekter, det vil si at vi ikke setter noen begrensning for hva slags DKS-produksjon man ønsker å gjennomføre med hensyn til tematikk, materiale eller metoder. Prosjektet kan eventuelt være i samspill med læreplanen på grunnskolen eller videregående.

Hvem kan søke?

Profesjonelle billedkunstnere og kunsthåndverkere. Søker må ha gjennomført en bachelor eller master ved en godkjent kunsthøgskole eller kunstakademi.

Hva får deltakerne?

Formålet med DKS-lab er at kunstnerne skal få mulighet til å teste og formidle eget kunstprosjekt for en skoleklasse. Det betyr at prosjektene ikke trenger å være ferdig utformet, men at man gjennom verkstedet kan få veiledning på veien til å lage en fullverdig DKS-produksjon. Den ferdige produksjonen vil man så kunne anvende og søke seg inn med til DKS i hele landet.

Hva slags prosjekter? 

Vi ønsker forslag fra kunstnere innenfor alle visuelle kunstuttrykk. Prosjektet skal ikke ha vært i DKS-lab tidligere. Det er mulig å søke som duo. Ønsket er å utvikle nye, spennende produksjoner som kan tilbys DKS i hele landet.

Hva må søknaden din inneholde?

 • Navn, adresse, alder, telefonnummer, fylke og e-post
 • Eventuelt regional tilknytting til Agder
 • Kort idé- eller prosjektskisse for utvikling på DKS-lab, maks 2 sider. Hva er ideen din? Hva vil du gjøre? Tenkt målgruppe/alderstrinn? Formidlingsopplegg?
 • Vedlegg: CV med fokus på kunstnerisk praksis og eventuelt tidligere erfaringer med formidling av egne kunstneriske prosjekter (gjerne med foto)

Vi ønsker også opplysninger om:

 • Har du/dere vært på DKS-turné med andre prosjekter? Hva, hvor, når?
 • Har du/dere annen formidlingserfaring på det visuelle feltet eller andre fagfelt, til barn, unge eller voksne?
 • Har du/dere deltatt på DKS-lab tidligere? Evt. hvor, når og med hva?
 • Søker du/dere om å være med på DKS-lab flere steder i 2023? Evt. hvor, når og med hva?

Alle spørsmål angående utlysningen og DKS-lab Agder rettes til prosjektansvarlig, Lilly Bjørk: galleri@agderkunst.no eller mobil 453 73 090.

Les mer om den nasjonale DKS-lab satsningen her. 

Våre regionale samarbeidspartnere er DKS Agder, Kristiansand Kunsthall og DKS i Kristiansand kommune.

Vi ser frem til å høre fra deg!

Samarbeidspartnere