HABITAT II

Agder Kunstsenter har gleden av å invitere til sommer- og gruppeutstillingen HABITAT II lørdag 1. juli kl. 13.00. Involverte kunstnere er Kachun Lay, Regitze Engelsborg Karlsen (DK), Simon Fredland og Tora Balslev (DK). I årets utstilling vil også publikum se en visning av vårt samarbeid med barnehagene Kløvergården, Odderøya og Læringsverkstedet Gimlekollen. Utstillingsperioden 1. – 23. juli, fra tirsdag til søndag kl.12-16. Fri inngang. 

HABITAT

Hva er menneskehetens største utfordring i dag? Hva kommer til å definere hele vårt livsgrundlag langt ut i fremtiden? Et av de viktigste svarene er den måten vi velger å leve og bo på, slik at jorden, vårt habitat, også kan (over)leve. Vi har lenge levet i fortrengning av det fundamentale vilkår, at det ikke eksisterer et reelt skille mellom mennesket her – og naturen der ute. Vi har glemt at kulturen – kunst, naturvitenskap, matematikk, språk, sosiale samværsformer – er naturens forsøk på å forstå seg selv. Den erkjennelsen er utgangspunktet for det toårige utstillingsprosjekt HABITAT på Agder Kunstsenter, som gjennom kunsten vender blikket innoverpå hvordan vi tenker om, føler og merker oss selv som levende vesener; vesener som er forbundet, ikke bare med andre mennesker, men med alt levende. Prosjektet vil forsøke å skape en grobunn for større åpenhet og følsomhet, slik at vi (gjen)oppdager forbindelsen med vårt habitat og sansningen av oss selv som natur.

HABITAT II: Livet under oss

HABITAT II viser over sommeren 2023 kunstneriske intervensjoner i, og utforskninger av, jord, stein og sand. Strengt tatt lever vi ikke på planeten Jorden, men innenfor en tynn membran kalt ‘den kritiske sone’, hvor det biologiske inngår i et komplisert samspill med geofysiske og kjemiske prosesser. Denne skrøpelige sonen går fra grunnvannet og opp til atmosfæren, men vi tenker nok oftest på det liv, som ligger over jordskorpen. Jordbunden er dog sentral for vår forståelse av, og reaksjoner på, den nåtidige miljøkrise. Utstillingen vil fokusere på utforskning, forståelse og sansning av jordsmonn, stein og sand. Vi ønsker med prosjektet å skape en større interesse for, og verdsetting av, disse viktige materialene, som vi kanskje tar for gitt og ikke gir nok oppmerksomhet i hverdagen.

Kristiansands sentrum er – som navnet antyder – bygget på sand, noe som vi sjeldent tenker over. En kompleks infrastruktur har gjort det mulig å bygge den sentrale del av byen på dette fundamentet, og i løpet av Kristiansands historie har disse forholdene skapt farlige synkehull under renovering. Dessuten ligger en stor del av identiteten til byen og regionen i at den har Norges fineste strender, noe som gjør byen til et yndet feriemål om sommeren. Dette er eksempler på de forholdene, som utstillingens kunstnere tar opp på mer eller mindre subtile måter. Hvordan kan vi gjennom kunstneriske intervensjoner sanse disse materialer på nye måter? Utover selve tematikkens fokus, utfordrer vi kunstnerne til å arbeide bærekraftig i produksjonen av deres verk til utstillingen. Kunstnerne har reflektert over hvordan de kan jobbe bærekraftig gjennom bådematerialevalg, reiseformer og andre spesifikke valg i arbeidsprosessen.

Av Joachim Aagaard Friis, kurator HABITAT II og doktorgradsstipendiat ved UiA.

Barnas Habitat

I forbindelse med Habitat II produserer AKS Barnas Habitat, og involvert i denne prosessen er tre avdelinger fra tre barnehager i Kristiansand. Barna er invitert til å vise sine tolkninger av insekter, tegninger som blir presentert i utstillingen. Publikum må engasjeres og bevisstgjøres om sine omgivelser, for at vi skal evne å nå klimamålene og endre vår atferd, og vi mener denne prosessen starter med barn. Barnehagene utfører et essensielt arbeid gjennom prosjekter og utflukter som omhandler insekter og deres funksjon i naturen. Målet for vårt prosjekt er å inspirere barna til å bli ytterligere kjent med insekter og sitt utendørs habitat, og kanskje kan dette prosjektet lede til en økt interesse for dette sårbare habitat hos barnas foresatte, publikum, deg og meg.

Om HABITAT I OG II

HABITAT I OG II er Agder Kunstsenter sin første utstillingsproduksjon, som setter søkelys på bærekraft i både materialbruk, produksjon og tematikk – bærekraft ligger i alle produksjonsledd. I 2022 ble del I av utstillingen gjennomført og var en stor publikumssuksess. AKS har engasjert doktorgradsstipendiat Joachim Aagaard Friis, som kurator for utstillingen og Lilly Bjørk fra kunstsenteret, som prosjektleder. Friis har tidligere blant annet vært kurator for Roskilde sitt kunstneriske program.

Utstillingen er støttet av Cultiva, Norsk kulturfond, Kristiansand kommune og Statens kunstfond (DK).

Kachun Lay (f. 1989) er utdannet ved MFA Victorian College of Art, University of Melbourne, og med BFA fra Kunsthøgskolen i Oslo. Lays arbeid er basert rundt prosessen av skulptur, tegning, installasjon, digital animasjon og performancekunst. Har blant annet stilt ut ved International Screen Marathon, Gallerygallery Inc., Melbourne (2020), Galleri ROM, Oslo (2018) og Galleri ANX (2015). Kachun Lay er fra Lillesand, nå bosatt i Oslo.

Regitze Engelsborg Karlsen (f. 1989) er utdannet med en MFA fra det Jyske Kunstakademi og Københavns Kunstakademi (2018). Regitze har blandt andet udstillet på Den Frie Udstillingsbygning i København (2021), Museet for Samtidskunst i Roskilde (2021), Vejle Kunstmuseum (2020) og Tashkent Biennale i Uzbekistan (2018).

Simon Fredland (f. 1989) er utdannet med BFA ved kunstakademiet i Trondheim og videreutdannet i 3D design og spillteknologi på Noroff. Har stilt ut på kunstakademiet, Trondheim (2018), galleri KIT, Trondheim (2017), Søgne Gamle Prestegård (2022) og Agder Kunstsenter (2022). Simon Fredland kommer fra Kristiansand og bor og arbeider på Hægebostad.

Tora Balslev (1980) er danser og performancekunstner bosatt i København. Hun er utdannet ved School of Stage Arts (Cantabile 2) og Statens Scenekunstskole Odsherred. Balslev er kunstnerisk leder av kompaniet Daily Fiction. Hendes værker har blitt vist på bl.a. Metropolis, Copenhagen Contemporary, PASSAGE Festival, Dansehallerne og Det Kongelige Teater.