Samtlige deltakere ble intervjuet av Mai Linn O. Tronstad.

PLAY/PAUSE – Kunstpunkt Lista

PLAY/PAUSE DEL 2 er andre del av Agder Kunstsenters digitale utstilling, som ble til i lys av koronapandemien.

Tittelen PLAY/PAUSE henspiller på tilstanden vi alle har kjent på de siste månedene, hvor vi har gått fra et aktivt samfunn til en tilværelse som er satt på vent. Mange har tatt i bruk nye digitale hjelpemidler for å overholde smittevernsreglene, noe vi også gjør med denne digitale utstillingen. I første del av PLAY/PAUSE ba vi en gruppe kunstnere lage kunst sammen med barna sine, for så å vise verkene i våre digitale kanaler. I del to har vi invitert en ny gruppe kunstnere, som også er aktuelle med fysiske utstillinger på Kunstpunkt Lista, til å ta del i PLAY/PAUSE DEL 2.

Digitale løsninger i Koronakrise

Aldri tidligere har vi vært så avhengige av internett og digitale plattformer, som under denne pandemien. Det er på nettet vi nå kommuniserer ansikt til ansikt, det er på nettet vi gjør jobben vår, hvor vi fester, har quizer og «går» på konserter. Mens verdensmarkedene stuper er teknologiselskapene vinnerne i denne pandemien. Nettet er vår livsåre til resten av verden. Som den amerikanske talkshow-verten og komikeren Jimmy Kimmel sa i en av sine live-streamer på Youtube, fra egen stue hjemme; «The only thing worse than death right now is if the WiFi stopped working. If that happned I would go to a raveparty and surrender to virus death. If I had to choose between water and WiFi, I would go and drink my pool”.

Prosjektet skal formidle årets utstillinger på Kunstpunkt Lista  via digitale plattformer.

I tillegg har vi engasjert en tekstforfatter/kulturjournalist, til å gjøre intervjuer med samtlige kunstnere. Helhetlig dokumentasjon av prosjektet ser vi på som historisk viktig materiale.

Gjennom dette prosjektet ønsker vi å utforske mulighetene for nettbaserte visninger av kunst. Vi ønsker også å tilgjengeliggjøre profesjonell kunst for alle, noe som er svært viktig i en tid der museer og gallerier verden over er stengte eller har begrenset kapasitet. PLAY/PAUSE er det første rent digitale prosjektet i regi av AKS og slik sett en historisk milepæl for oss i et år der vi markerer 40 år.

Deltakende kunstnere fra Kunstpunkt Lista er:
Duoen USIKKERKUNSTJENTE består av Iben Isabell Krogsgaard og Alexandra Jegerstedt.
Inger Saltaag.
Håkon Henriksen.
Ørjan Amundsen.