BARNAS KUNSTKRITIKERE

AKS samarbeider med Cultiva om prosjektet «Barnas kunstkritikere». Tidligere i år lyste Cultiva ut midler til ulike kunst- og kulturprosjekter, som skal foregå i månedene mai, juni, juli og august 2021 i Kristiansand. Kunst – og kulturprosjektene er valgt på bakgrunn av at de berører temaer rundt levekår, med spesiell fokus på temaer omkring kjønn. Prosjektene avsluttes med Skeive Sørlandsdager og Pride i Kristiansand.

Om Barnas Kunstkritikere

AKS har satt sammen en gruppe på 15 kunstkritikere i alderen 6-15 år. Disse har blitt tildelt et oppdrag hver – å oppsøke og kritisk vurdere et kunstprosjekt. De har rett og slett fått i oppdrag å skrive en kunstkritikk og ta egne bilder av kunstverket, teaterstykket, konserten, som de opplever. Kunstkritikkene vil bli publisert på AKS sin hjemmeside og FB side.

Barns forståelse av kunst og kultur

Barns perspektiv på og tanker om kunst er ofte annerledes enn voksnes forståelse av kunst. Opplevelsen av hva som er gøy, fint, provoserende, stygt eller vakkert kan variere mye mellom en voksen og et barn. Ikke minst vil deres referanseverden være forskjellig. Det er viktig at barn ser, opplever og vurderer kunst selv. Ikke minst er det viktig at tekster tilgjengligjøres, som er skrevet av barn for barn om samtidens kunst- og kulturuttrykk.

De unges egne premisser

Det finnes kritikk av kunst for barn og unge, men så å si ingen eksempler på kunstkritikk skrevet av barna selv på vegne av en profesjonell kunstinstitusjon. Prosjektet kan slik betraktes å være et stykke nybrottsarbeid. Dersom kunst og kulturopplevelser skal være tilgjengelige for alle, må vi ta barnas stemme og meninger på alvor. AKS ønsker ikke at barn kun skal være passive observatører eller medvirkende i en forutbestemt prosess, men de skal også være resonerende og bedømmende individer av uttrykk, kvalitet, form og innhold. Med prosjektet barnas kunstkritiker ønsker vi å formidle kulturopplevelser på de unges egne premisser.

Utvalget

Vi har vurdert og satt sammen en gruppe med barn, som gjennom hele sitt liv har vært aktive forbrukere av kulturtilbud i byen. Flere har foreldre, som er profesjonelle utøvere innen kunst- og kulturfeltet og mange av barna har selv en spesiell interesse for et uttrykk (de er ivrige tegnere, lager animasjoner, er med i barne- og ungdomsteater, mm). En voksen profesjonell kunstkritiker har gjerne både utdannelse, erfaring og stor interesse for feltet de jobber innenfor. Barna som er valgt har også solid erfaring på området ut i fra egne premisser. Det har vært avgjørende for oss at barna liker kunst og kulturtilbud, at aktivitetene ikke er fremmede for dem, slik at de kan vurdere og gi uttrykk for sine meninger om det de opplever.

Barnas kunstkritikere består av:
  1. Jonatan Gitmark Eriksen 15 år
  2. Milla 9 år
  3. Fiona 6 år
  4. Selma Lesamana 14 år
  5. Naomi Lesamana 14 år
  6. Hav Helling-Larsen 10 år
  7. Mac Valeur 14 år
  8. Elvis Theodor Lie Eide 8 år
  9. Maria Aaby Ranneberg 14 år
  10. Kai sander Perry 7 år
  11. Sverre Rugsveen 9 år
  12. Anna Luca Ugland Pirolt 12 år
  13. Hennie Ugland Pirolt 7 år
  14. Morten Abrahamsen 12 år
  15. Ole Thon Rosenvold 7 år

https://www.fvn.no/kultur/i/R9vEMW/barna-anmelder-kunst-for-cultiva

Agnes Repstad

Daglig leder

Lilly Bjørk

Prosjektansvarlig

Click here to add your own text